Làm thế nào để Jenny Craig Upsize chế độ Ăn uống làm Việc?

upsize
Làm thế nào để Jenny Craig Upsize chế độ Ăn uống làm Việc?
Rate this post

upsizeJenny Craig chương Trình Giảm Cân là một trong những truyền thống nhất và đơn giản chế độ ăn kiêng. Mặc dù nó tốn rất nhiều tiền cho những người bình upsize có đủ khả năng, nó có thể được giá trị nó. Jenny Craig ăn cũng nhiều cơ bản khi so sánh với nhiều loại khác của chế độ ăn phổ biến.

Các chế độ ăn uống được dựa trên các ý tưởng của ăn ít calo trong khi đồng thời gian, tập thể dục nhiều hơn nữa. Khái niệm này là cũ và đã sử dụng cho một thời gian. Nếu anh quyết định thử Jenny Craig ăn kiêng, anh đã được giao một trọng lượng mất chuyên gia, đó thực sự là một dinh dưỡng cố vấn, những người sẽ có thể giúp bạn và khuyến khích bạn, do đó bạn sẽ ở lại trên các chế độ ăn cho đến khi kết thúc.

Jenny Craig sở hữu và điều hành nhiều cân trung tâm khắp nơi trên thế giới. Nhiều người ăn kiêng người sống gần một cơ sở có tùy chọn của cuộc họp với một dinh dưỡng tư upsize là gì vấn mặt đối mặt. Những người ăn kiêng không sống gần một Jenny Craig cơ sở có thể liên lạc của họ dinh dưỡng tư vấn qua điện thoại mỗi tuần.

Không có vấn đề thế nào bạn giữ liên lạc với bạn dinh dưỡng tư vấn, tất cả mọi người đã cố gắng Jenny Craig chế độ ăn uống phải mua rất đắt tiền đóng gói bữa ăn.

Đây là nhược điểm lớn nhất của Upsize chế độ ăn này.

Những người ăn kiêng phải liên tục mua những bữa ăn thay vì có thể nấu ăn và ăn riêng của họ.

Với Jenny Craig, bạn ăn bữa ăn lành mạnh và tập thể dục nhiều hơn nữa. Những ít calo đóng gói sẵn bữa ăn đơn giản chỉ là bình thường bữa ăn hàng ngày mà không có tất cả năng lượng. Những bữa ăn cũng được đưa ra nhỏ hơn nhiều khẩu phần. Bạn phải tập luyện nhiều hơn mỗi tuần để thật sự thấy kết quả.

Jenny Craig chế độ ăn đơn giản, bởi vì nó chỉ liên quan đến ăn bữa ăn được đưa ra cho bạn và sau đó tập thể dục hàng ngày để giữ và giảm cân.

Đừng quên là anh phải mua trước khi đóng gói bữa ăn mỗi tuần. Theo thời gian, các chi phí của các bữa ăn bắt đầu tăng lên.

Tổng thể, sử dụng các đơn giản cũng là đắt tiền Jenny Craig chương trình không được thông minh.

Bất kỳ vấn đề mà đòi hỏi khách hàng của mình để dành rất nhiều tiền để có thể upsize ăn bữa ăn đặc biệt là không có giá trị nó.

LEAVE A REPLY