Sự khác Biệt Giữa linh Hồn và Linh hồn

Rate this post

Linh hồn là một cái gì đó hoàn toàn khác biệt so với tinh thần. Linh hồn là của biểu hiện vấn đề. Thần được không. Tinh thần không phải là không thể để bị bắt và khoa học tài liệu trong khi là linh hồn và sẽ có trong tương lai. Linh hồn là tia lửa nhỏ của năng lượng điện vào cơ thể như những suy nghĩ mẫu. Nó là trung tâm của tao có vấn đề, nó là một “đám mây” (thanh tao vấn đề) rằng có một vô cùng kim châm điện nhúng trong nó.

Này đám mây nhỏ, linh hồn, chiếm nơi cư trú ở bất cứ điều gì chakra đã được xác định rằng các linh hồn muốn làm việc và thể hiện thông qua trong cuộc sống đó. Nó sẽ nằm trong cơ thể thanh tao ở đó chakra là năng lượng cho đến khi kết hợp của những linh hồn và cá tính diễn ra. Lúc đó nó đi vào vấn đề vật lý và được nhúng trong những vật chất cơ quan liên quan đến các luân xa rằng được chọn. Linh hồn này thì thấm vào não với các tin nhắn gửi chúng qua các hệ thống thần kinh để não họ đang ở đâu thì xử lý và sử dụng bởi bộ não để xác định hành động trên máy bay vật lý.

Tao vấn đề là cái gì mà không thể bị bắt và bị giam trong tay. Nó được làm bằng ê-te đó là không khí trong một lĩnh vực năng lượng, một loãng bầu không khí, có lẽ, là một cách tốt hơn để đưa nó. Của tao cơ thể xung quanh bạn mẫu vật lý. Nó chiếm chỗ của rắn bầu không khí khắp cơ thể với một mỏng hơn, tốt hơn chất của rung động cao hơn. Những rung động cao hơn phản ánh sự lăng màu sắc trong một cách khác hơn bình thường không khí nào. Điều này là chính xác điều tương tự như một cầu vồng. Có lẽ điều này là tốt nhất mô tả rằng có thể được của tao vấn đề, một cầu vồng. Một cầu vồng là một cái gì đó bạn có thể xem và đang làm quen với, nhưng bạn biết rằng bạn có thể không bao giờ chạm vào nó, và em cũng biết rằng nó là thật, bởi vì anh có thể nhìn thấy nó. Một số người có thể thấy điều này lĩnh vực xung quanh vấn đề chẳng hạn như cơ thể vật chất. Biết sau đó bạn rằng điều này là những gì tâm là, tao chất xung quanh vật lý cơ quan gọi là não. Các cá tính được xây dựng trên đầu trang của tâm trí như một thậm chí còn nhẹ hơn tao có vấn đề. Cả hai trở thành pha trộn cuối cùng, nhưng họ vẫn còn thanh tao có vấn đề. Họ không bao giờ biểu hiện trong vấn đề vật lý.

Các linh hồn là một đồng minh, nếu bạn sẽ của cơ thể vật chất, một cầu nối tố giữa lý thuyết và thần thánh, tiến hoặc ý và bí truyền tiến hóa. Linh hồn được thực hiện qua một phần của bản gốc spark, phần mà cháy động cơ, các mảnh nhỏ của năng lượng hạt nhân ngồi ở giữa các lò rằng tất cả đã được hình thành xung quanh. Nó được nhúng trong những cảm xúc cơ thể.

Số tiền của ảnh hưởng đến tâm hồn trong thân đã vào sự phát triển của nhân cách phụ thuộc vào yếu tố hai.

Là một trong những di truyền cổ phiếu mẫu vật lý là từ và khác là sự phát triển tinh thần của những hiện thân thể. Những người trong những chiếc máy bay cao đã được cho phép thử nghiệm với người tiến hóa hơn linh hồn nhập hơn rất tinh tế mẫu vật lý. Họ đang bắt đầu làm việc với những ý tưởng đó, có lẽ điều này là không đúng cách và sự tiến hóa cao hơn nhiều linh hồn cần nhập hơn thú tính hình thức. Những linh hồn đó, sẽ đưa vào một thân như thế này sẽ kiếm được “thêm tín dụng” càng xa càng tăng trưởng của riêng mình.

Điều này là những gì đã diễn ra trước khi Atlantis đã bị phá hủy. Một linh hồn đã tình nguyện enter để lại một nửa của mình ra khỏi thân xác định nếu đúng hơn nam phẩm chất trong một nam giới và phẩm chất nữ trong một mẫu phụ nữ làm việc tốt hơn so với việc sinh linh hồn nhập đơn mắt, các cơ quan. Nó đã được tìm thấy để làm việc tốt hơn và tất cả của con người tạo ra được tái cấu trúc. Những người trong những chiếc máy bay cao đang cố gắng để xác định, nếu chúng ta đang vào một cột mốc quan trọng trong cuộc đang tiến hóa tiến bộ của nhân loại.

Nó phụ thuộc vào sự kết hợp của hai yếu tố.

Một người rất tinh tế mẫu vật lý cùng với một rất phát triển tâm hồn sẽ có nhiều ảnh hưởng trong những ngày hoạt động. Một thú tính hình thức sẽ thường được nhập bởi một kém phát triển hơn và sẽ có rất ít kiểm soát. Những tác động là khá rõ ràng, và có lẽ anh có thể nhìn thấy cơ sở cho những suy nghĩ của những người trong các máy bay cao hơn như có sự phát triển hơn linh hồn nhập hơn thú tính hình thức. Trong đầu đó được không kiểm soát những mảnh của linh spark bước vào những gì đặc biệt động vật mẫu. Này thay đổi theo thời gian của Atlantis và vào cơ thể bắt đầu được quy định. Bây giờ có lẽ đó là thời gian cho nhau hơn kiểm soát chặt chẽ quy định để có hiệu lực.

Linh hồn của bạn trong thân có kiến thức của những mục tiêu bạn thiết lập cho cuộc sống này, mà karma (tội lỗi trong quá khứ hành động), bạn muốn xóa, và những bài học, bạn muốn tìm hiểu xa như thái độ hoặc hành vi. Linh hồn của bạn biết bản thân và biết những thiếu sót của nó là gì thế mạnh của mình được. Những mạnh được những tri thức mà cậu đã đạt được trong thân trước mà ông đã chọn để đưa vào cuộc đời này để giúp với những bài học và mục tiêu của cuộc đời này. Các linh hồn trong chiếc máy bay đều biết tất cả điều này.

Cả hai nửa của những linh hồn, một trong thân và những ai còn lại trên máy bay bên trong, có tổng hoàn thành kiến thức của các con đường của sự tiến bộ đó phải được thực hiện bởi linh hồn của nhiệm vụ thiêng liêng. Họ có kiến thức của làm thế nào sức khỏe hồ sơ làm việc, họ có kiến thức của tương lai giai đoạn sự tiến bộ, họ có kiến thức của quá khứ tiến hóa lợi ích của tất cả các vương quốc. Không có nhiều họ không biết về đời sống tinh thần. Những gì họ không biết là những bài học cần phải học. Đây là làm thế nào để kết hợp vấn đề vật lý với những sự thật tinh thần và mang lại kiến thức này trở lại bên trong máy bay. Điều này sẽ giúp hình thành một tiến hóa cao hơn nhiều linh hồn đó, sẽ kinh nghiệm tất cả rằng tác Giả có thể trải nghiệm trên hành tinh này trước khi ông di chuyển vào. Bạn nhìn thấy, tất cả các tia lửa rơi phải tất cả phát triển trở lại được với danh thiên Chúa sáng Tạo trước khi có thể di chuyển vào. Vì vậy một trong những nằm mục tiêu cho tất cả là để giúp đỡ mọi người khác trong của họ tiến hóa tăng trưởng, vì vậy mọi người có thể di chuyển với nhau.

LEAVE A REPLY