Điền thông tin vào các ô bên dưới để đánh giá nguy cơ gãy xương của bạn

Giới tính

Bạn có từng đo mật độ xương

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Kết quả tính toán về nguy cơ gãy xương chỉ nên được xem như một dữ liệu tham khảo Nếu bạn có bất kỳ lo lắng, thắc mắc về nguy cơ loãng xương của bạn thân, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ.